Kõik erikatsed

Meister

Erikatse sooritanu:

  • omab ülevaadet käsitöölise või oskustöölise rollist läbi erinevate ajalooetappide;
  • on ühes vaimset pingutust ja käelist oskust nõudvas valdkonnas või valdkonna teemal (puu-, müüri-, klaasi-, metalli-, betoonitöö, 3D modelleerimine, -printimine, -skaneerimine, laserlõikus vmt) loonud praktilise projekti;
  • tunneb valitud valdkonna või teemaga seotud materjale ja tehnoloogiaid;
  • teab valitud valdkonna või teemaga seotud teooriat, põhilisi töövõtteid;
  • järgib projekti elluviimisel üldiseid ja teemaga seotud ohutusalaseid nõudeid;
  • planeerib oma töö, visualiseerib ja koostab lihtsama joonise juhendamisel;
  • analüüsib oma tööd või tegevust juhendamisel.

Erikatse sooritamiseks valitakse üks konkreetne käelist oskust nõudev või loometehnoloogia valdkond. Erikatse konkreetsed nõuded ja sisu pannakse paika üheskoos vastava valdkonna asjatundjaga, kelle juhendamisel erikatse sooritatakse.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

  • valmistab konkreetse(d) töö(d) lähtuvalt valdkonna spetsiifikast;
  • annab kaaslastele ülevaate valminud eseme töökäigust või viib läbi praktilise töötoa.