Kõik erikatsed

IT-spetsialist

Noorkotkas on vähemalt 14-aastane.
Erikatse sooritanu:

 • omab ülevaadet arvutite ehitusest ja tunneb arvutikomponente;
 • oskab etteantud komponentidest kokku panna lauaarvuti;
 • oskab teha lihtsamat arvutihooldust;
 • tunneb erinevaid võrguseadmeid ja kasutab neid vastavalt seadme eesmärgile;
 • seadistab võrguseadmeid ja loob lihtsamaid arvutivõrke;
 • oskab iseseisvalt valmistada võrgukaabli;
 • tunneb erinevaid operatsioonisüsteeme ja oskab seal kasutada peamisi kasutajafunktsioone;
 • oskab kasutada enamlevinuid arvutiprogramme (tekstitöötlus, slaidiprogramm, tabelarvutus) tavakasutaja tasemel;
 • oskab monteerida lihtsamat videot ning teha fotole esmast töötlust;
 • nimetab ja tunneb ära kolm erinevat salvestusseadet (nt HDD/SSD, NAS, USB, SD) ja oskab kasutada neid vastavalt seadme eesmärgile;
 • tunneb põhjalikult üht pilveteenust (nt Google Drive) ning seal pakutavaid võimalusi (tekstitöötlus, slaidiprogramm, tabelarvutus);
 • nimetab kümme erinevat küberturvalisuse reeglit.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • annab noorematele noorkotkastele ülevaate, kuidas tagada oma turvalisus internetis;
 • või on mõnel muul viisil rakendanud oma arvutialaseid oskusi Noorte Kotkaste organisatsioonis.