Kõik erikatsed

Sidemees

Noorkotkas on vähemalt 12-aastane.
Erikatse sooritanu:

  • oskab nimetada ning tunneb ära erinevaid sidepidamisviise;
  • tunneb NATO kuuldekoodi, suudab selle abil sõnumit edastada ja vastu võtta;
  • tunneb raadiojaama ehitust ning oskab kasutada raadiojaama;
  • oskab raadiojaamaga edastada ning vastu võtta teateid;
  • tunneb erinevaid raadiojaama antenne ja oskab kasutada neid vastavalt vajadusele;
  • tunneb mobiiltelefoni ehitust ning erinevaid suhtlusrakendusi, oskab suhtlusrakenduse abil edastada teksti, pilti ja videot (Signal, Whatsapp, Facebook Messenger);
  • nimetab ning tunneb ära erinevad traatsidevahendid (kaablihark, -pool ja -rakmed, välitelefon, kommutaator) ja kasutab neid vastavalt nende eesmärgile;
  • tunneb sidepidamisprotseduure (sidekontroll, info edastamine, sidepidamise lõpetamine).

Erikatse sooritamise käigus on noorkotkas läbi viinud sidealase töötoa või kontrollpunkti noorematele noorkotkastele.