Kõik erikatsed

Kokk

Noorkotkas:

 • teab, millised individuaalsed toidukorrad varuda kaasa ühe- ja mitmepäevasele matkale;
 • on valmistanud süüa priimusel.

Erikatse sooritanu:

 • tunneb oma malevas kasutuses olevaid välikatlaid;
 • nimetab väliköögi varustuse elemente ja rakendab varustuse kasutamisel korrashoidu;
 • teab menüü koostamise põhimõtteid;
 • on planeerinud koos juhendajaga ühe väljaõppeürituse toidukorrad;
 • tunneb välitoitlustamise hügieeninõudeid ning rakendab neid tegevuses;
 • nimetab toiduainete, sealhulgas konservide, riknemise tunnuseid;
 • kirjeldab, millised on väljaõppe situatsioonides kasutusel olevad kuivtoidupakid (nt ise komplekteeritud ja Kaitseväe toidupakid);
 • teab vähemalt kolme lõkketoidu valmistamise viisi ning on neid rakendanud.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • valmistab koos juhendajaga ühe väljaõppeürituse raames kõik toidukorrad (vähemalt üks hommiku-, lõuna- ja õhtusöök).